SOFT DRINKS  
0,2l Coca Cola 28,00 Kč
0,2l Coca Cola Light 28,00 Kč
0,2l Fanta 28,00 Kč
0,2l Cappy juice 28,00 Kč
0,2l Sprite 28,00 Kč
0,2l Kinley Tonic 28,00 Kč
0,33l Mattoni mineral water 24,00 Kč
0,25l Bonaqua mineral water 24,00 Kč
0,25l Red Bull 60,00 Kč
     
  JUICES 100 %  
0,2l Orange 28,00 Kč
0,2l Grapefruit 28,00 Kč
0,2l Sour cherry 28,00 Kč
0,2l Pineapple 28,00 Kč
0,2l Tomato 28,00 Kč
0,2l Currant 28,00 Kč
0,2l Strawberry 28,00 Kč
0,2l Banana 28,00 Kč
     
  COFFEE, TEA, HOT DRINKS  
7g Espresso coffee 28,00 Kč
7g Turkish coffee 28,00 Kč
7g Vienna coffee (espresso coffee, whipped cream) 35,00 Kč
7g Capuccino (espresso coffee, whipped milk) 35,00 Kč
7g Algerian coffee (espresso coffee, 2 cl egg liqueur, whipped cream) 50,00 Kč
0,2l Frappé 35,00 Kč
0,2l Hot chocolate, white, milk, dark 35,00 Kč
0,2l Hot grog (4 cl rum, lemon, hot water) 35,00 Kč
0,2l Hot red or white wine 39,00 Kč
  tea (we offer quality black, fruit and herb tea, the price includes  25,00 Kč
  sugar and lemon)  
20g Honey 6,00 Kč
10g Cream 4,00 Kč
     
  DRAUGHT BEER  
0,5l Gambrinus 10° 25,00 Kč
0,5l Radegast Premium 12° 28,00 Kč
0,5l Pilsner Urquell 12° 32,00 Kč
0,3l Gambrinus 10° 15,00 Kč
0,3l Radegast Premium 12° 17,00 Kč
0,3l Pilsner Urquell 12° 19,00 Kč
0,5l 'Birell' alcohol free beer 25,00 Kč
0,3l 'Birell' alcohol free beer 15,00 Kč
     
  BOTTLED BEER  
0,5l Dark beer Velkopopovický kozel 30,00 Kč
0,5l Berell´ alcohol free beer 25,00 Kč
     
  WHITE and RED WINE  
     
     
     
  SPARLINGS  
0,75l Pilsner Sekt, demi/brut 250,00 Kč
0,75l Bohemia Sekt, demi 250,00 Kč
0,75l Sovetskoe Igristoe, demi 250,00 Kč
0,75l Tanzberg Sekt 2005, brut 750,00 Kč
0,75l Robby Bubble (alcohol free sprling for children) 90,00 Kč
     
  POURED WINE  
  according to daily offer  
0,2l White wine 36,00 Kč
0,2l Red wine 36,00 Kč
     
  CHAMPAGNE  
0,75l Veuve Clicquot Ponsardin 1 900,00 Kč
0,75l Moet Chandon 1 900,00 Kč
     
  APPETIZERS  
0,10l Cinzano Bianco 45,00 Kč
0,10l Cinzano Rosso 45,00 Kč
0,10l Cinzano Bitter 60,00 Kč
0,10l Cinzano Dry 45,00 Kč
0,10l Martini Dry 45,00 Kč
0,10l Metropol Bianco 35,00 Kč
0,10l Campari 45,00 Kč
0,10l Sandeman Porto Ruby 55,00 Kč
0,10l Sanbitter, alcohol free 30,00 Kč
     
  SPIRITS  
4cl Apricot brandy 30,00 Kč
4cl Pine brandy 30,00 Kč
4cl Myslivec 30,00 Kč
4cl Vodka Božkov 30,00 Kč
4cl Vodka Smirnoff 45,00 Kč
4cl Vodka Absolut 45,00 Kč
4cl Vodka Finlandia 45,00 Kč
4cl Rum 30,00 Kč
4cl Bacardi Superior rum 45,00 Kč
4cl Plum brandy 45,00 Kč
4cl Plum brandy, Kosher 80,00 Kč
4cl Tequila Sierra gold, silver 60,00 Kč
4cl Gin Beeffeater 50,00 Kč
4cl Ďábelský krvesaj 20,00 Kč
     
  WHISKY  
4cl Jameson (Irish Whisky) 50,00 Kč
4cl Bushmills (Irish Whisky) 50,00 Kč
4cl Four Rosses 50,00 Kč
4cl Jack Daniels 60,00 Kč
4cl Jim Bim 50,00 Kč
4cl Jim Bim Black 90,00 Kč
4cl Ballantines 50,00 Kč
4cl Ballantines 12-year 90,00 Kč
4cl Grants 50,00 Kč
4cl Chivas Regal 90,00 Kč
4cl Passport 50,00 Kč
4cl Johnnie Walker 50,00 Kč
4cl Black & White 50,00 Kč
     
  IIQUEURS  
4cl Becherovka 35,00 Kč
4cl Rapid 30,00 Kč
4cl Fernet Citrus 30,00 Kč
4cl Fernet Stock 30,00 Kč
4cl Magister 30,00 Kč
4cl Pepermint 30,00 Kč
4cl Jägermeister 50,00 Kč
4cl Ramazzotti 40,00 Kč
4cl Egg ligueur 30,00 Kč
4cl Griotte 30,00 Kč
4cl Carolans 50,00 Kč
4cl Barbero almonds 40,00 Kč
4cl Bollsy Blue, Pisang Ambon, Coconut, Peach 40,00 Kč
4cl Sothern Comfort 50,00 Kč
     
  COGNAC - BRANDY  
4cl Martel V.S. 90,00 Kč
4cl Courvoisier Millenium 150,00 Kč
4cl Courvoisier V.S. 90,00 Kč
4cl Hennessy 90,00 Kč
4cl Metaxa***** 50,00 Kč
4cl Metaxa******* 80,00 Kč